Lágádusa birra

RAVDA LÁGADUS lea lágádus, man doaibma lea addit olggos fágagirjjiid, čáppagirjjálašvuođa girjjiid ja mánáidgirjjiid, vuosttamužžan sámegillii.