Sekretesspolicy

Márkku sánit app (for iOS og Android) er utviklet av Ravda Lágádus i samarbeid med Várdobáiki samisk senter og er gratis å bruke. Denne tjenesten leveres av Ravda Lágádus og er ment å brukes som den er. Personvernerklæringen og håndteringen av data for brukere som velger å bruke tjenesten er beskrevet her.

Personlig informasjon
Márkku sánit app analyserer ingen informasjon om brukerens oppførsel eller input. Ingen informasjon som legges inn i appen lagres eller videresendes når appene brukes. Ingen tredjepartstjenester brukes eller får tilgang til informasjon eller data.

Analyse
Google play og App Store kan logge bruk for analyse hvis du uttrykkelig har tillatt det. Denne informasjonen er anonymisert og kan ikke identifisere deg som person. Analysen kan inkludere informasjon om maskinvare- og operativsystemspesifikasjoner, ytelsesstatistikk og data om hvordan du bruker enhetene og appene dine. Når den først er samlet inn, blir personlig informasjon enten ikke logget i det hele tatt, fjernet fra rapportene før de sendes, eller beskyttet av teknologier som differensiell integritet.

Endringer i personvernregler
Dersom det skjer endringer i personvernreglene, vil det bli annonsert når appene er oppdatert og kan leses på denne siden.

Ta kontakt med
Vennligst kontakt oss, Ravda Lágádus, ved flere spørsmål om vår personvernpolicy.