Om förlaget

RAVDA FÖRLAGET AB är ett tämligen nybildat bokförlag, vars verksamhet är att ge ut facklitteratur, skönlitteratur och barnböcker, i första hand på samiska.