Davvisámegiella – sánit ja cealkagat

Mikael Svonni: Davvisámegiella – sánit ja cealkagat. Láidehus sámi lingvistihkkii

[Nordsamiska – ord och satser. Introduktion till samisk lingvistik]

(2015, häftad, 268 s.)

Boken finns till försäljning online på Kiruna bokhandel.

Boken Davvisámegiella – sánit ja cealkagat är en introduktion till nordsamisk lingvistik – en sorts modern grammatik.
Vad skiljer denna grammatik från tidigare grammatikor? Denna grammatik är skriven av en person med samiska som modersmål. De författare som inte hade samiska som modersmål hade fokus på hur orden uttalades och hur olika former såg ut, medan denna grammatik förutom dessa delar också utförligt beskriver hur satserna är uppbyggda, dvs. regler för hur språket används i praktiken, och i boken finns många belysande exempel på hur man säger och hur man inte kan säga.
Detta är till stor hjälp både för dem som talar (nord)samiska och för dem som håller på att lära sig nordsamiska.

En del av denna grammatik är beskrivningen av reglerna för hur man bildar nya ord genom så kallad avledning. Av t.ex. ordet viehkat ’springa’ kan man bilda ordet viehkalit ’springa i väg’ och viehkan’löpning’. I denna grammatik ges en grundlig beskrivning av hur ord har bildats och hur man bildar nya ord.

I slutet av boken finns också en samling av olika böjningsformer, som gör det enkelt för användare att se hur en form ska skrivas. Alldeles i slutet av boken finns ett index som gör det lätt att hitta beskrivning av det man söker.