Ii dušše duoddaris – Lärobok i nordsamiska

Cecilia Hedlund & Lars-Gunnar Larsson: Ii dušše duoddaris – Lärobok i nordsamiska

(2021, häftad, 277 s.)

Boken finns till försäljning online på Kiruna bokhandel.

Varför skulle nordsamiska vara ett språk bara för renskötare i norra Sverige? Flera större städer hör till det samiska förvaltningsområdet där samer har rättigheter till sitt språk. Den här lärobo- ken tar fasta på dessa nya förhållanden: samiska talas inte bara i fjället – ”ii dušše duoddaris”. Boken vänder sig både till rena nybörjare och till samer som vill återerövra sitt språk. Texterna i boken utspelar sig lite var som helst i det nutida Sverige: på Arlanda eller indiska restauranger, om de alls kan knytas till någon bestämd plats, men de handlar inte om de traditionella samis- ka näringarna. Genomgången av grammatiken sker med en strävan att den studerande ska få maximal utdelning på sitt arbete. Författarna hoppas bidra till att fler ska lära sig samiska, ett verkligt fascinerande språk.

Ljudmaterial till läroboken finns tillgängligt via https://www.ravda.se/ljud01.