Gula Ben – Berättelsen om en varg

Åsa Larsson: Fiskes Juolgi – Muitalus návddi birra

(2021, häftad, 81 s.)

Boken finns till försäljning online på Kiruna bokhandel.

Fiskes Juolgi/Gula Ben är en berättelse om en varghona som drivs iväg från sin flock och får klara sig själv, att finna föda och klara sig undan andra vargar på sin väg bort från den egna flocken. Berättelsen är ursprungligen uppdelad i olika kapitel och ingår i Åsa Larssons kriminalroman Det blod som spillts som kom ut 2004 och har översatts av Mikael Svonni till nordsamiska och som gavs ut 2017 av Ravda Förlaget med titeln Varra mii lea golgan.

Berättelsen om vargen ges nu ut som en egen bok med både nordsamisk och svensk text. På varje uppslag finns den nordsamiska texten på vänster sida och den motsvarande svenska texten på höger sida. Boken är lämplig för studenter som läser nordsamiska på universitet eller personer som behöver stöd på svenska för förståelsen av den samiska texten.